ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o. a ESET – HELP, z.s. se podílí na:

Službě, ve které se spojuje sociální a zdravotní péče pro klienty/pacienty s vážným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí, kteří pobývají na území MČ Praha 10 (Strašnice, Záběhlice, Malešice), Praha 11 (Háje) a Praha 15 (Hostivař).

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé (18 let a více) s duševním onemocněním primárně z dg. okruhu schizofrenie a další afektivní poruchy, kteří bydlí ve výše zmíněném regionu, a potřebují dlouhodobou podporu ve svém každodenním životě.

Našim cílem je

 • Poskytovaní zdravotní a sociální péče a vzájemné propojení těchto služeb
 • Snížit frekvence relapsu onemocnění a nutnost hospitalizace a zlepšit zdravotní a sociální schopnosti klienta/pacienta
 • Snížit zátěž rodin nemocných
 • Zvýšit možnost rychleji se vrátit do běžného života a uplatnit se na trhu práce
 • Umožnit žít samostatný život

Jak se dostanete do péče CDZ

Jak to funguje

Klient/pacient přichází sám anebo na doporučení rodiny či dalších služeb

Péče se odehrává v přirozeném prostředí klienta, v rodině, nebo komunitě

Péče je individuální vzhledem ke klientovým potřebám a zaměřena na všechny aspekty života

Spolupráce CDZ s dalšími službami

 • Psychiatrické ambulance
 • Stacionáře
 • Individuální/ skupinová psychoterapie
 • Ergoterapie
 • Podpora zaměstnání
 • Chráněné bydlení
 • Centrum denních aktivit

Další služby

 • PN Bohnice
 • Psychiatrická klinika Ke Karlovu
 • Městské části Praha 10, Praha 11
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • ÚP, PČR, OSSZ
 • Opatrovnické služby
 • Charita Chodov
 • Andělská křídla

Služby poskytované CDZ

Všechny služby CDZ poskytuje multidisciplinární tým, zejména v přirozeném prostředí klienta/pacienta.

 

Služby terénního týmu

Služby denní péče

Krizové služby

Psychiatrické služby

Služby klinického psychologa

Služby psychoterapeutické

Podpora svépomocných aktivit

Pracovníci CDZ

Psychatři

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.eset.pec@volny.cz220 910 953
MUDr. Jan Brůhapsychiatr-pri@klinikaeset.cz220 910 951
MUDr. Lucie Jurkovskápsychiatr-at@klinikaeset.cz272 919 673
MUDr. Eva Šuhajdová eva.suhajdova@bohnice.cz220 910 934
MUDr. Jakub Valentapsychiatr-ktt@klinikaeset.cz220 910 933

Kliničtí psychologové

Mgr. Andrej Chovanecpsycholog-neu@klinikaeset.cz220 910 952
Mgr. Filip Mudríkpsycholog-ind@klinikaeset.cz220 910 957

Sestry pro péči v psychiatrii

PhDr. Helena Talandová, DiS.sestrateren-ast@klinikaeset.cz+420 773 261 010
Mgr. Kateřina Neubaerová, Dis.setrateren-ktt@klinikaeset.cz+420 731 115 121
Mgr. Martina Kusákovásestrateren-dd@klinikaeset.cz+420 773 254 556
Renáta Antonie Fridrichovásestracdz-ter@klinikaeset.cz+420 775 151 610
Marta Hořejšovásestracdz-dd@klinikaeset.cz+420 739 660 940

Všeobecná sestra

Bc. Adéla Hrubcovásestra-psychot@klinikaeset.cz+420 608 961 612

Sociální pracovníci

Bc. Libor Hejl, Dis.asertivni.tym@esethelp.cz+420 734 596 536
Mgr. Tereza Formánkovácmkt@esethelp.cz+420 603 152 240
Mgr. Jana Staňkovácmcdz@esethelp.cz+420 703 645 933
Mgr. Soňa Flanderovácmdd@esethelp.cz+420 739 630 202

Kontakt

Nacházíme se na adrese:
Brigádníků 556/353,
a Úvalská 3411/47
(obě adresy jsou shodný areál)
Praha 10 – Strašnice

Telefon: 224 316 135

Email: cdz@cdzeset.cz

Služba je hrazena z Evropského sociálního fondu z programu Podpora vzniku Center duševního zdraví I, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672