Provoz CDZ ESET je v plné míře zachován a přizpůsobuje se aktuální situaci v časech koronavirové krize.
Služby terénní: Poskytovány v plném rozsahu s důrazem na řešení akutních a krizových situací.
Služby ambulantní a denní péče: Na CDZ ESET každý všední den od 9:00 do 17:00, tedy ve stejném rozsahu jako předtím

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o. a ESET – HELP, z.s. se podílí na:

Službě, ve které se spojuje sociální a zdravotní péče pro klienty/pacienty s vážným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí, kteří pobývají na území MČ Praha 10 (Strašnice, Záběhlice, Malešice), Praha 11 (Háje) a Praha 15 (Hostivař).

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé (18 let a více) s duševním onemocněním primárně z dg. okruhu schizofrenie a další afektivní poruchy, kteří bydlí ve výše zmíněném regionu, a potřebují dlouhodobou podporu ve svém každodenním životě.

Našim cílem je

 • Poskytovaní zdravotní a sociální péče a vzájemné propojení těchto služeb
 • Snížit frekvence relapsu onemocnění a nutnost hospitalizace a zlepšit zdravotní a sociální schopnosti klienta/pacienta
 • Snížit zátěž rodin nemocných
 • Zvýšit možnost rychleji se vrátit do běžného života a uplatnit se na trhu práce
 • Umožnit žít samostatný život

Jak se dostanete do péče CDZ

Jak to funguje

Klient/pacient přichází sám anebo na doporučení rodiny či dalších služeb

Péče se odehrává v přirozeném prostředí klienta, v rodině, nebo komunitě

Péče je individuální vzhledem ke klientovým potřebám a zaměřena na všechny aspekty života

Spolupráce CDZ s dalšími službami

 • Psychiatrické ambulance
 • Stacionáře
 • Individuální/ skupinová psychoterapie
 • Ergoterapie
 • Podpora zaměstnávání
 • Chráněné bydlení
 • Centrum denních aktivit

Další služby

 • PN Bohnice
 • Psychiatrická klinika Ke Karlovu
 • Městské části Praha 10, Praha 11
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • ÚP, PČR, OSSZ
 • Opatrovnické služby
 • Charita Chodov
 • Andělská křídla

Služby poskytované CDZ

Všechny služby CDZ poskytuje multidisciplinární tým, zejména v přirozeném prostředí klienta/pacienta.

 

Služby terénního týmu

Služby denní péče

Krizové služby

Psychiatrické služby

Služby klinického psychologa

Služby psychoterapeutické

Podpora svépomocných aktivit

Regionální vymezení služby CDZ ESET

Seznam ulic Komunitního terénního týmu CDZ ESET (ke stažení ve formátu PDF)

Seznam ulic Komunitního terénního týmu Uhříněves (ke stažení ve formátu PDF)

Pracovníci CDZ

Psychiatři

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.eset.pec@volny.cz220 910 953
MUDr. Jan Brůhapsychiatr-pri@klinikaeset.cz220 910 951
MUDr. Lucie Jurkovskápsychiatr-at@klinikaeset.cz272 919 673
MUDr. Eva Šuhajdová eva.suhajdova@bohnice.cz220 910 934
MUDr. Jakub Valentapsychiatr-ktt@klinikaeset.cz220 910 933
MUDr. Kateřina Saturková psychiatr-pr@klinikaeset.cz220 910 959

Kliničtí psychologové

Mgr. Andrej Chovanecpsycholog-neu@klinikaeset.cz220 910 952
Mgr. Filip Mudríkpsycholog-ind@klinikaeset.cz220 910 957

Sestry pro péči v psychiatrii

PhDr. Helena Talandová, DiS.sestrateren-ast@klinikaeset.cz+420 773 261 010
Mgr. Martina Kusákovásestrateren-dd@klinikaeset.cz+420 773 254 556
Renáta Antonie Fridrichovásestracdz-ter@klinikaeset.cz+420 775 151 610
Marta Hořejšovásestracdz-dd@klinikaeset.cz+420 739 660 940
MgA. Nicol Koksteinová sestracdz-ter2@klinikaeset.cz+420 606 341 197
Pavla Sekáčová, DiS. sestrateren-ktt@klinikaeset.cz+420 725 786 476
Tereza Krausová, DiSsestracdz-ter3@klinikaeset.cz+420 602 546 547
Mgr. Kateřina Neubauerovásestracdz-ter4@klinikaeset.cz+420 725 168 107

Všeobecná sestra

Anna Dovrtělová, DiS. eset.prijem@klinikaeset.cz +420 224 316 135
Bc. Vendula Šímovásestra-at@klinikaeset.cz + 420 777 186 767

Sociální pracovníci

Bc. Libor Hejl, DiS.asertivni.tym@esethelp.cz+420 734 596 536
Mgr. Jana Staňkovácmcdz@esethelp.cz+420 703 645 933
Mgr. Soňa Flanderovácmdd@esethelp.cz+420 739 630 202
Bc. Michaela Divišovácmcdz2@esethelp.cz+420 730 173 000
Martina Enčev, DiS.ktt2@esethelp.cz+420 737 156 321
Michal Bártacmkt@esethelp.cz+420 603 152 240
Patrik Šafránek, DiS.cmcdz3@esethelp.cz+420 737 755 620
Černá Aneta, DiS.cmcdz4@esethelp.cz+420 737 848 224

Peer konzultant

David Košťálekpeer@esethelp.cz+420 731 808 822

Časopis Očko Esetu

Časopis Očko Esetu - červen 2021

číslo 8, září 2021

Časopis Očko Esetu - červen 2021

číslo 7, červen 2021

číslo 6, březen 2021

číslo 5, prosinec 2020

číslo 4, září 2020

číslo 3, červen 2020

číslo 2, březen 2020

číslo 1, prosinec 2019

Kontakt

Nacházíme se na adrese:
Brigádníků 556/353
a Úvalská 3411/47
(obě adresy jsou shodný areál)
Praha 10 – Strašnice

Telefon: 224 316 135

Email: cdz@cdzeset.cz